Cập nhật lần gần đây nhất: Ngày 4 tháng 6 năm 2021

Tuyên bố này mô tả dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và/hoặc xử lý (có thể bao gồm việc thu thập, tổ chức, cấu trúc, lưu trữ, sử dụng hoặc tiết lộ) để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ do Zoom Video Communications, Inc. (“Zoom”) cung cấp trực tiếp, bao gồm các trang web của Zoom và các cuộc họp, hội thảo trên web và nền tảng nhắn tin của Zoom (“Sản phẩm Zoom” hoặc “Sản phẩm”). Sản phẩm Zoom không bao gồm các sản phẩm do Zoom phát triển được điều chỉnh theo chính sách quyền riêng tư riêng biệt (được liệt kê tại đây).

Chúng tôi nhận được dữ liệu cá nhân nào?

Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào từ hoặc về một người đã được xác định hoặc có thể nhận dạng, bao gồm thông tin mà Zoom có thể liên kết với một cá nhân. Chúng tôi có thể thay mặt khách hàng của mình thu thập hoặc xử lý các loại dữ liệu cá nhân sau đây khi bạn sử dụng hoặc tương tác với Sản phẩm Zoom:

 • Thông tin Tài khoản: Thông tin liên quan đến một tài khoản cấp phép các sản phẩm của Zoom, có thể bao gồm tên quản trị viên, thông tin liên hệ, ID tài khoản, thông tin thanh toán và thông tin gói tài khoản.
 • Thông tin Hồ sơ và Người tham gia: Thông tin liên quan đến hồ sơ Zoom của một người dùng sử dụng các sản phẩm của Zoom theo tài khoản được cấp phép hoặc được cung cấp bởi một người tham gia không có giấy phép tham gia cuộc họp, có thể bao gồm tên, tên hiển thị, hình ảnh, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin công việc, ngôn ngữ đã nêu, ID người dùng hoặc thông tin khác do người dùng hoặc chủ sở hữu tài khoản của họ cung cấp.
 • Tích hợp Danh bạ và Lịch: Thông tin liên hệ do các tài khoản hoặc người dùng của họ thêm vào để tạo danh sách liên hệ trên Zoom, có thể bao gồm thông tin liên hệ mà người dùng tích hợp từ ứng dụng bên thứ ba. Người dùng cũng có thể tích hợp lịch của họ từ các dịch vụ khác với tài khoản hoặc hồ sơ Zoom của họ.
 • Cài đặt: Thông tin liên quan đến các tùy chọn và cài đặt trên tài khoản hoặc hồ sơ người dùng, có thể bao gồm cài đặt âm thanh và video, vị trí tệp ghi, cài đặt chia sẻ màn hình và các cài đặt cũng như thông tin cấu hình khác.
 • Thông tin Đăng ký: Thông tin mọi người cung cấp khi đăng ký cuộc họp Zoom, hội thảo trên web hoặc ghi âm, có thể bao gồm tên và thông tin liên hệ, câu trả lời cho các câu hỏi đăng ký và thông tin đăng ký khác do người tổ chức yêu cầu.
 • Thông tin Thiết bị: Thông tin về máy tính, điện thoại và các thiết bị khác mà mọi người sử dụng khi tương tác với các sản phẩm của Zoom, có thể bao gồm thông tin về loa, micrô, máy ảnh, phiên bản hệ điều hành, ID đĩa cứng, tên máy tính, địa chỉ MAC, địa chỉ IP (mà có thể được sử dụng để suy ra vị trí chung ở cấp thành phố hoặc quốc gia), các thuộc tính thiết bị (như phiên bản hệ điều hành và mức pin), thông tin WiFi, và các thông tin khác của thiết bị (như tín hiệu Bluetooth).
 • Nội dung và Bối cảnh Cuộc họp, Hội thảo trên web và Nhắn tin: Nội dung được tạo trong các cuộc họp, hội thảo trên web hoặc tin nhắn được tổ chức trên các sản phẩm của Zoom, có thể bao gồm âm thanh, video, tin nhắn trong cuộc họp, nội dung tin nhắn chat, văn bản của bản ghi âm, phản hồi bằng văn bản, câu trả lời cho các cuộc thăm dò và Hỏi đáp, và các tệp cũng như ngữ cảnh liên quan, chẳng hạn như thông tin chi tiết lời mời, cuộc họp hoặc tên trò chuyện, hoặc chương trình họp. Nội dung có thể chứa giọng nói và ảnh của bạn, tùy thuộc vào cài đặt của chủ sở hữu tài khoản, nội dung bạn chọn chia sẻ, cài đặt của bạn và những gì bạn làm trên Sản phẩm Zoom.
 • Cách sử dụng Sản phẩm và Trang web: Thông tin về cách mọi người và thiết bị của họ tương tác với các sản phẩm của Zoom, chẳng hạn như: thời điểm người tham gia tham gia và rời khỏi cuộc họp; người tham gia có gửi tin nhắn hay không và người mà họ nhắn tin; dữ liệu hiệu suất; chuyển động chuột, nhấp chuột, tổ hợp phím hoặc các hành động (chẳng hạn như tắt tiếng/bật tiếng hoặc bật/tắt video), và các thông tin khác của người dùng giúp Zoom hiểu việc sử dụng tính năng, cải thiện thiết kế sản phẩm và đề xuất các tính năng; ứng dụng bên thứ ba người dùng thêm vào cuộc họp hoặc Sản phẩm khác, và thông tin và hành động ứng dụng được phép truy cập và thực hiện; các tính năng được sử dụng (chẳng hạn như chia sẻ màn hình, biểu tượng cảm xúc, hoặc bộ lọc); và các thông tin cùng số liệu sử dụng khác. Điều này cũng bao gồm thông tin về thời điểm và cách mọi người truy cập và tương tác với các trang web của Zoom, bao gồm những trang họ đã truy cập, tương tác của họ với các tính năng của trang web và liệu họ có đăng ký Sản phẩm Zoom hay không.
 • Thông tin liên lạc với Zoom: Thông tin liên lạc của bạn với Zoom, bao gồm thông tin liên quan đến các câu hỏi hỗ trợ, tài khoản của bạn và các câu hỏi khác.
 • Thông tin từ Đối tác: Zoom thu thập thông tin về chủ sở hữu tài khoản và người dùng của họ từ các công ty bên thứ ba, chẳng hạn như dịch vụ làm giàu dữ liệu thị trường, bao gồm thông tin về quy mô công ty hoặc ngành của chủ sở hữu tài khoản, thông tin liên hệ hoặc hoạt động của một số tên miền doanh nghiệp nhất định.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân như thế nào?

Nhân viên của Zoom không truy cập vào nội dung cuộc họp, hội thảo trên web hoặc tin nhắn (cụ thể là âm thanh, video, tệp và tin nhắn) trừ khi được chủ sở hữu tài khoản hướng dẫn hoặc theo yêu cầu vì lý do pháp lý, an toàn hoặc bảo mật, như được thảo luận bên dưới. Zoom sử dụng dữ liệu cá nhân để thực hiện các hoạt động sau:

 • Cung cấp Sản phẩm và Dịch vụ Zoom: Để cung cấp Sản phẩm, tính năng và dịch vụ cho chủ sở hữu tài khoản, người dùng của họ và những người mà họ mời tham gia các cuộc họp và hội thảo trên web được tổ chức trên tài khoản của họ, bao gồm cả việc tùy chỉnh các tính năng và đề xuất của Sản phẩm cho tài khoản hoặc người dùng của họ. Zoom cũng sử dụng dữ liệu cá nhân, bao gồm thông tin liên hệ, để gửi lời mời và tin nhắn đến người nhận khi mọi người gửi lời mời và tin nhắn bằng Sản phẩm Zoom. Điều này cũng có thể bao gồm việc sử dụng dữ liệu cá nhân để hỗ trợ khách hàng, có thể bao gồm việc truy cập âm thanh, video, tệp và tin nhắn, theo hướng dẫn của chủ sở hữu tài khoản hoặc người dùng của họ. Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu cá nhân để quản lý mối quan hệ và hợp đồng của chúng tôi với chủ sở hữu tài khoản, bao gồm việc thanh toán, tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng và quản trị liên quan.
 • Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm: Để phát triển, thử nghiệm và cải tiến Sản phẩm Zoom, bao gồm, chẳng hạn như các tính năng liên quan đến nội dung (ví dụ: bộ lọc nền), và để khắc phục sự cố sản phẩm cũng như tính năng.
 • Tiếp thị và Quảng bá: Để tiếp thị, quảng cáo và quảng bá Sản phẩm Zoom, các tính năng và dịch vụ, bao gồm các sản phẩm hoặc tính năng tiếp thị dựa trên việc sử dụng sản phẩm của bạn hoặc thông tin mà chúng tôi nhận được từ các đối tác bên thứ ba. Nếu bạn truy cập các trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể ghi lại thông tin về cách thức và thời điểm bạn truy cập, hoạt động tương tác của bạn với các trang web đó, đồng thời sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn những quảng cáo liên quan đến các sản phẩm, tính năng và dịch vụ của Zoom hoặc để thuê các đối tác tiếp thị bên thứ ba ghi lại hoạt động tương tác của bạn trên trang web của chúng tôi hoặc gửi quảng cáo cho bạn.
 • Tính xác thực, Tính toàn vẹn, Tính bảo mật và An toàn: Để xác thực tài khoản và hoạt động, phát hiện, điều tra và ngăn chặn hành vi xấu hoặc các trải nghiệm không an toàn, giải quyết các mối đe dọa bảo mật, bảo vệ an toàn công cộng cũng như bảo mật các sản phẩm của Zoom.
 • Liên lạc với Bạn: Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân (bao gồm thông tin liên hệ) để trao đổi với bạn về Sản phẩm, các tính năng, và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các bản cập nhật sản phẩm, tài khoản của bạn và các thay đổi đối với chính sách cũng như điều khoản của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn để trả lời bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi.
 • Lý do Pháp lý: Để tuân thủ luật hiện hành hoặc đáp ứng thủ tục pháp lý hợp lệ, bao gồm từ các cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ, để điều tra hoặc tham gia vào việc khám phá dân sự, kiện tụng hoặc các thủ tục pháp lý đối nghịch khác, và để thực thi hoặc điều tra các vi phạm tiềm tàng đối với Điều khoản Dịch vụ hoặc các chính sách của chúng tôi.

Zoom sử dụng các công cụ nâng cao để tự động quét nội dung như nền ảo, ảnh hồ sơ và các tệp được tải lên hoặc được trao đổi thông qua trò chuyện, nhằm mục đích phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi cũng như hoạt động bất hợp pháp hoặc có hại khác, và nhân viên của Zoom có thể điều tra những nội dung đó nếu được yêu cầu vì lý do pháp lý, an toàn hoặc bảo mật.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân như thế nào?

Zoom chỉ cung cấp dữ liệu cá nhân cho các bên thứ ba khi có sự đồng ý hoặc trong một trong các trường hợp sau (tùy thuộc vào sự đồng ý trước của bạn nếu được yêu cầu theo luật hiện hành):

 • Người bán lại: Nếu chủ sở hữu tài khoản đã cấp phép Zoom từ người bán lại Sản phẩm Zoom bên thứ ba, thì người bán lại có thể truy cập vào dữ liệu và nội dung cá nhân người dùng, bao gồm các cuộc họp, hội thảo trên web, và các tin nhắn do chủ sở hữu tài khoản tổ chức.
 • Nhà cung cấp: Zoom làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để cung cấp, hỗ trợ và cải thiện các sản phẩm cũng như cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Zoom. Zoom cũng có thể làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để cung cấp quảng cáo và phân tích kinh doanh liên quan đến Sản phẩm Zoom. Các nhà cung cấp này có thể truy cập dữ liệu cá nhân tuân theo các yêu cầu hợp đồng và kỹ thuật để bảo vệ dữ liệu cá nhân và cấm họ sử dụng dữ liệu cá nhân cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc cung cấp dịch vụ cho Zoom hoặc theo yêu cầu của pháp luật.
 • Vì Lý do Pháp lý: Zoom có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân khi cần thiết để: (1) tuân thủ luật hiện hành hoặc phản hồi, điều tra hoặc tham gia vào quy trình và các thủ tục pháp lý hợp lệ, bao gồm từ các cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ; (2) thực thi hoặc điều tra các vi phạm tiềm tàng đối với Điều khoản Dịch vụ hoặc các chính sách của Zoom; (3) phát hiện, ngăn chặn hoặc điều tra các hành vi gian lận, lạm dụng hoặc các mối lo ngại về an toàn và bảo mật tiềm ẩn, bao gồm cả các mối đe dọa đối với công chúng; 4) đáp ứng các cam kết về trách nhiệm xã hội và doanh nghiệp của chúng tôi; (5) bảo vệ các quyền và tài sản của chúng tôi và của khách hàng của chúng tôi; và (6) giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận.
 • Đối tác Tiếp thị và Phân tích: Zoom sử dụng các nhà cung cấp tiếp thị và quảng cáo bên thứ ba để cung cấp số liệu thống kê và phân tích về cách mọi người đang sử dụng trang web của chúng tôi và cung cấp quảng cáo và tiếp thị, bao gồm cả quảng cáo được nhắm mục tiêu dựa trên việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Các đối tác bên thứ ba này có thể nhận được thông tin về các hoạt động của bạn trên trang web của Zoom thông qua các cookie bên thứ ba được đặt trên trang web của Zoom. Để chọn không tham gia sử dụng các cookie của bên thứ ba chia sẻ dữ liệu với các đối tác này của chúng tôi, hãy truy cập công cụ quản lý cookie của chúng tôi. Trong trường hợp luật pháp yêu cầu, trước tiên Zoom sẽ cần sự đồng ý của bạn trước khi tham gia vào các hoạt động được mô tả ở đây.
 • Các Đơn vị Tiếp thị Liên kết của công ty: Zoom chia sẻ thông tin cá nhân với các đơn vị tiếp thị liên kết của công ty, chẳng hạn như Zoom Voice Communications, Inc., để cung cấp trải nghiệm tích hợp và nhất quán trên các sản phẩm của Zoom (chẳng hạn như cho phép người dùng tích hợp cuộc gọi Zoom Phone vào cuộc họp) và để phát hiện, điều tra và ngăn chặn hành vi gian lận, lạm dụng cũng như các mối đe dọa đối với sự an toàn của công cộng.
 • Thay đổi Sự kiểm soát: Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với những người mua lại thực tế hoặc tiềm năng, đại diện của họ và những người tham gia có liên quan khác trong hoặc trong quá trình đàm phán bất kỳ thương vụ mua bán, sáp nhập, mua lại, tái cấu trúc, hoặc thay đổi sự kiểm soát nào liên quan đến toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh hoặc tài sản của Zoom, kể cả liên quan đến phá sản hoặc các thủ tục tương tự tố tụng tương tự.

Ai có thể xem và chia sẻ dữ liệu cá nhân của tôi khi tôi sử dụng Zoom?

Khi bạn gửi tin nhắn hoặc tham gia các cuộc họp và hội thảo trên web trên Zoom, những người và tổ chức khác, bao gồm cả các bên thứ ba bên ngoài cuộc họp, hội thảo trên web hoặc tin nhắn, có thể xem nội dung và thông tin mà bạn chia sẻ:


 • Chủ sở hữu Tài khoản:  Chủ sở hữu tài khoản là tổ chức hoặc cá nhân đăng ký tài khoản Zoom.  Thông thường, chủ sở hữu tài khoản sẽ chỉ định một hoặc nhiều người (được gọi là "quản trị viên") để quản lý tài khoản của họ và có thể cấp đặc quyền cho người dùng trên tài khoản.  Tùy thuộc vào giấy phép của họ với Zoom, chủ sở hữu tài khoản có thể ủy quyền cho thêm người dùng trên tài khoản của họ, và chủ sở hữu tài khoản có thể tạo và/hoặc truy cập thông tin hồ sơ cho tất cả người dùng trên tài khoản của họ.  Chủ sở hữu tài khoản và người dùng của họ có thể mời người khác (kể cả những khách không ở trên tài khoản của họ) tham gia các cuộc họp hoặc hội thảo trên web được tổ chức trên tài khoản của họ.  

  Zoom cung cấp cho chủ sở hữu tài khoản các quyền kiểm soát và tính năng mà họ có thể sử dụng để xác định xem có thể tạo hoặc gửi một số loại nội dung nhất định, chẳng hạn như các bản ghi âm hoặc các tin nhắn ngoài cuộc họp, và những ứng dụng bên thứ ba nào có thể được sử dụng, cho các cuộc họp và hội thảo trên web được tổ chức trên tài khoản của họ.  Tùy thuộc vào cài đặt của họ, chủ sở hữu tài khoản và những người mà họ chỉ định có thể truy cập dữ liệu cá nhân của những người tham gia cuộc họp và hội thảo trên web trên tài khoản của họ hoặc gửi tin nhắn cho người dùng trên tài khoản của họ.  Cụ thể, chủ sở hữu tài khoản có thể có quyền truy cập vào:
  • Sử dụng Tài khoản:
   • Sử dụng sản phẩm:  Thông tin về cách mọi người và thiết bị của họ tương tác với tài khoản của họ, có thể bao gồm người đã gửi tin nhắn cho người dùng của họ trong cuộc trò chuyện, địa chỉ email, địa chỉ IP, thông tin thiết bị và thông tin khác về những người đã tham gia cuộc họp hoặc hội thảo trên web trên tài khoản của họ, liệu người dùng đã xem hay tải xuống bản ghi, khoảng thời gian mọi người tham gia vào cuộc họp của họ, thời gian gửi tin nhắn, thông tin về thành phần tích hợp Zoom Phone cũng như các thông tin sử dụng và chỉ số phản hồi khác.
   • Danh sách Người tham gia:  Thông tin về những người tham gia cuộc họp Zoom, hội thảo trên web, hoặc cuộc trò chuyện, có thể bao gồm tên, tên hiển thị, địa chỉ email, số điện thoại và ID người tham gia hoặc ID người dùng. 
  • Thông tin Đăng ký:  Thông tin được cung cấp trong quá trình đăng ký hội thảo trên web, cuộc họp hoặc bản ghi do tài khoản tổ chức.
  • Tin nhắn ngoài cuộc họp Zoom Chat:  Nếu được bật trên tài khoản của họ, chủ sở hữu tài khoản có thể xem thông tin về người đã gửi và nhận tin nhắn ngoài cuộc họp cho người dùng trên tài khoản của họ cùng với thông tin về tin nhắn (ví dụ: ngày giờ và số lượng người tham gia).  Tùy thuộc vào cài đặt của họ, chủ sở hữu tài khoản cũng có thể xem thông tin người gửi và người nhận cũng như dữ liệu nhắn tin khác, cùng với nội dung tin nhắn được gửi đến và gửi từ người dùng trên tài khoản của họ, trừ khi chủ sở hữu tài khoản đã bật tính năng Mã hóa Trò chuyện Nâng cao.
  • Tin nhắn trong cuộc họp/hội thảo trên web:  Tùy thuộc vào cài đặt của họ, chủ sở hữu tài khoản có thể xem thông tin người gửi và người nhận, cùng với nội dung tin nhắn được gửi đến và gửi từ người dùng trên tài khoản của họ, trong các trường hợp sau:
   • Tin nhắn được gửi đến mọi người trong cuộc họp được ghi lại
   • Tin nhắn được gửi đến các tham luận viên trong hội thảo trên web được ghi lại
   • Các tin nhắn trực tiếp nếu chủ sở hữu tài khoản đã bật tính năng lưu trữ
  • Bản ghi:  Chủ sở hữu tài khoản có thể xem nội dung bản ghi các cuộc họp và hội thảo trên web được tổ chức trên tài khoản của họ.Họ cũng có thể xem bản chép lời của bản ghi âm thanh cuộc họp, nếu được bật.
  • Thăm dò ý kiến, Hỏi & Đáp, và Phản hồi:  Chủ sở hữu tài khoản có thể xem thông tin về người đã cung cấp câu trả lời cho cuộc thăm dò, Hỏi & Đáp hoặc các yêu cầu phản hồi sau cuộc họp hoặc hội thảo trên web, bao gồm tên và thông tin liên hệ, cùng với các câu trả lời hoặc phản hồi, trừ khi câu trả lời được gửi ẩn danh.
 • Người tổ chức cuộc họp và Người tham gia:  Người tổ chức cuộc họp và những người tham gia khác trong cuộc họp có thể xem email, tên hiển thị và ảnh hồ sơ của bạn.  Người tổ chức cuộc họp và người tham gia cũng có thể xem và (tùy thuộc vào cài đặt của chủ sở hữu tài khoản) ghi lại hoặc lưu nội dung cuộc họp, bản ghi âm, tin nhắn được gửi cho Mọi người hoặc trực tiếp cho họ, và các tệp, bảng trắng hoặc thông tin khác được chia sẻ trong cuộc họp.  Người tổ chức cũng có thể xem các câu trả lời cho phần Hỏi & Đáp và các cuộc thăm dò được tạo ra trong cuộc họp.
 • Tham luận viên hội thảo trên web và Người tham dự:  Chỉ có tham luận viên mới có thể được hiển thị với những người tham dự trong một hội thảo trên web, nhưng những người tham dự đồng ý bật tiếng có thể được người tham dự khác nghe thấy.  Nếu một người tham dự đồng ý trở thành tham luận viên trong hội thảo trên web, thì họ có thể được hiển thị với những người tham dự khác, tùy thuộc vào cài đặt.  Tham luận viên và người tham dự có thể thấy tên của người tham gia nếu người tham gia đó đặt câu hỏi trong phần Hỏi & Đáp, cùng với câu hỏi của họ, trừ khi người tham gia gửi câu hỏi ẩn danh. 
 • Truyền phát trực tiếp:  Người tổ chức cuộc họp và hội thảo trên web có thể chọn phát trực tiếp lên trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba, điều này có nghĩa là bất kỳ ai có quyền truy cập vào truyền phát trực tiếp đều có thể xem cuộc họp hoặc hội thảo trên web.
 • Ứng dụng và thành phần tích hợp bên thứ ba:
  • Chủ sở hữu tài khoản có thể lựa chọn thêm ứng dụng của bên thứ ba vào tài khoản của họ và Sản phẩm Zoom mà họ sử dụng, đồng thời họ cũng có thể cấp cho người dùng quyền thêm và sử dụng các ứng dụng cụ thể của bên thứ ba, bao gồm trong các cuộc họp, hội thảo trên web và các cuộc trò chuyện được tổ chức trên tài khoản của họ.  Tùy thuộc vào cài đặt của họ, chủ sở hữu tài khoản, người dùng và khách của họ có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân và nội dung của bạn với các ứng dụng và thành phần tích hợp bên thứ ba mà họ phê duyệt, có thể bao gồm tất cả dữ liệu cá nhân có sẵn cho chủ sở hữu tài khoản, người tổ chức và những người tham gia được liệt kê ở trên, chẳng hạn như thông tin tài khoản, hồ sơ và thông tin liên hệ, thông tin đăng ký, danh sách người tham gia, cài đặt, nội dung, việc sử dụng sản phẩm cũng như thông tin thiết bị.
  • Những người tham gia khác trong cuộc họp có thể xem ứng dụng của bên thứ ba mà bạn đang sử dụng trong cuộc họp, nếu ứng dụng của bên thứ ba đang nhận các tính năng và thông tin theo thời gian thực từ cuộc họp.
  • Các nhà phát triển bên thứ ba cũng có thể tích hợp hoặc nhúng các cuộc họp Zoom vào trải nghiệm ứng dụng hoặc trang web của họ hoặc tạo các phiên bản Zoom cho phép truy cập vào các sản phẩm của Zoom từ ứng dụng bên thứ ba.
  • Thông tin cá nhân do chủ sở hữu tài khoản và người dùng chia sẻ với các ứng dụng và thành phần tích hợp bên thứ ba được thu thập và xử lý theo các điều khoản và chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển ứng dụng, không phải của Zoom.

Các Quyền riêng tư và Lựa chọn

Nếu bạn đang ở Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), Thụy Sĩ hoặc Vương quốc Anh, hoặc là một cư dân của bang California, vui lòng tham khảo các mục dành riêng tương ứng bên dưới. Nếu không, theo yêu cầu của bạn và theo yêu cầu của luật hiện hành, chúng tôi sẽ:

 • Thông báo cho bạn về những dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có về bạn nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi;
 • Sửa đổi hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân đó hoặc bất kỳ tùy chọn bảo mật nào trước đây mà bạn đã chọn, hoặc hướng bạn đến các công cụ hiện hành; và/hoặc
 • Xóa dữ liệu cá nhân đó hoặc hướng bạn đến các công cụ hiện hành.

Để thực hiện bất kỳ quyền nào của bạn đối với dữ liệu cá nhân do Zoom kiểm soát hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng gửi yêu cầu tới privacy@zoom.us. Vui lòng nhận diện danh tính của bạn và, để biết thông tin liên quan đến các sản phẩm của Zoom, hãy nêu rõ thông tin người dùng và/hoặc tài khoản của bạn và các thông tin khác để cho phép chúng tôi xác thực và phản hồi yêu cầu của bạn. Khi được pháp luật cho phép, chúng tôi có thể từ chối xử lý các yêu cầu lặp đi lặp lại hoặc có hệ thống một cách bất hợp lý, yêu cầu nỗ lực kỹ thuật không tương xứng hoặc gây nguy hiểm cho quyền riêng tư của người khác. Với tư cách là chủ sở hữu tài khoản hoặc người dùng theo tài khoản được cấp phép, bạn cũng có thể thực hiện các bước để tác động đến dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách truy cập tài khoản của bạn và sửa đổi dữ liệu cá nhân trực tiếp.

Trẻ em

Zoom không cho phép trẻ em dưới 16 tuổi đăng ký tài khoản Zoom.

Cách Liên hệ với Chúng tôi

Để thực hiện các quyền của bạn hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về quyền riêng tư liên quan đến Tuyên bố về Quyền riêng tư này, vui lòng gửi email đến privacy@zoom.us.

Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách viết thư tới địa chỉ sau:

Zoom Video Communications, Inc.

Người nhận: Chuyên viên phụ trách Quyền riêng tư dữ liệu

55 Almaden Blvd, Suite 600

San Jose, CA 95113

Hoặc gửi cho đại diện của chúng tôi ở Liên minh Châu Âu (EU):

Lionheart Squared Ltd

Người nhận: Bộ phận Quyền riêng tư dữ liệu

2 Pembroke House

Upper Pembroke Street 28-32

Dublin

DO2 EK84

Cộng hòa Ireland

email: zoom@LionheartSquared.eu

Bạn có thể liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi bằng cách gửi email tới privacy@zoom.us.

Lưu giữ

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân trong thời gian được yêu cầu để tham gia vào việc sử dụng được mô tả trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này, trừ khi luật hiện hành yêu cầu một khoảng thời gian lưu giữ lâu hơn.

Các tiêu chí được sử dụng để xác định khoảng thời gian lưu giữ của chúng tôi bao gồm:

 • Khoảng thời gian chúng tôi có mối quan hệ liên tục với bạn và cung cấp Sản phẩm Zoom cho bạn (ví dụ: miễn là bạn có một tài khoản với chúng tôi hoặc tiếp tục sử dụng Sản phẩm của chúng tôi);
 • Liệu chủ sở hữu tài khoản có sửa đổi hoặc người dùng của họ có xóa thông tin thông qua tài khoản của họ không;
 • Khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để giữ dữ liệu (ví dụ: một số luật yêu cầu chúng tôi lưu giữ hồ sơ về các giao dịch của bạn trong một khoảng thời gian nhất định trước khi chúng tôi được phép xóa); hoặc
 • Liệu việc lưu giữ có thích hợp dựa trên quan điểm pháp lý của chúng tôi hay không (chẳng hạn như liên quan đến việc thực thi các thỏa thuận của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và các quy chế áp dụng đối với các giới hạn, kiện tụng hoặc điều tra theo quy định).

Thông tin cụ thể về bảo vệ dữ liệu của Châu Âu

Quyền Chủ thể Dữ liệu

Nếu bạn ở EEA, Thụy Sĩ hoặc Vương quốc Anh, các quyền của bạn liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn do chúng tôi xử lý với tư cách là đơn vị kiểm soát cụ thể bao gồm:

 • Quyền truy cập và/hoặc quyền di chuyển dữ liệu: Bạn có quyền truy cập vào bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi nắm giữ về bạn, và trong một số trường hợp, dữ liệu đó được cung cấp cho bạn để bạn có thể cung cấp hoặc “chuyển” dữ liệu đó cho một nhà cung cấp khác;
 • Quyền xóa: Trong một số trường hợp nhất định, bạn có quyền xóa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn (ví dụ: nếu dữ liệu đó không còn cần thiết cho các mục đích mà dữ liệu được thu thập ban đầu);
 • Quyền phản đối xử lý: Trong một số trường hợp nhất định, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và/hoặc ngừng gửi thông tin tiếp thị cho bạn;
 • Quyền cải chính: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào không chính xác hoặc không đầy đủ;
 • Quyền hạn chế xử lý: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định (ví dụ: khi bạn tin rằng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn là không chính xác hoặc không được lưu giữ hợp pháp).

Để thực hiện bất kỳ quyền nào của bạn đối với dữ liệu cá nhân do Zoom kiểm soát hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng gửi yêu cầu theo thông tin chi tiết liên hệ được chỉ định trong mục Cách Liên hệ với Chúng tôi của Tuyên bố về Quyền riêng tư này. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin để xác nhận danh tính của bạn và đảm bảo rằng bạn có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân có liên quan.

Bạn cũng có quyền khiếu nại lên cơ quan bảo vệ dữ liệu. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu tại địa phương bạn.

Cơ sở Pháp lý để Xử lý Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin của bạn một cách hợp pháp, minh bạch và công bằng. Tùy thuộc vào dữ liệu cá nhân cụ thể có liên quan và bối cảnh thực tế, khi Zoom xử lý dữ liệu cá nhân với tư cách là bên kiểm soát cho các cá nhân ở các khu vực như EEA, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh, chúng tôi dựa trên các cơ sở pháp lý sau đây có thể được áp dụng trong khu vực tài phán của bạn:

 • Khi cần thiết cho hợp đồng của chúng tôi: Khi chúng tôi ký hợp đồng trực tiếp với bạn, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trên cơ sở hợp đồng của chúng tôi để chuẩn bị và ký kết hợp đồng, cũng như để thực hiện và quản lý hợp đồng của chúng tôi (tức là, cung cấp Sản phẩm, tính năng và dịch vụ của Zoom cho chủ sở hữu tài khoản, người dùng của họ và những người mà họ mời tham gia các cuộc họp và hội thảo trên web được tổ chức trên tài khoản của họ, đồng thời quản lý mối quan hệ và hợp đồng của chúng tôi, bao gồm thanh toán, tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng và quản trị liên quan). Nếu chúng tôi không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho những mục đích này, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn tất cả Sản phẩm, tính năng và dịch vụ;
 • Phù hợp với những sự đồng thuận có thể hủy ngang cụ thể: Chúng tôi dựa vào sự đồng thuận trước đó của bạn để sử dụng cookie nhằm thu hút các đối tác quảng cáo và phân tích để cung cấp quảng cáo phù hợp và phân tích việc sử dụng trang web của chúng tôi. Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập công cụ quản lý cookie của chúng tôi;
 • Khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi: Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo vì mục đích tuân thủ luật pháp, các quy định, các quy tắc thực hành, các hướng dẫn hoặc các quy tắc của EEA áp dụng cho chúng tôi, và để phản hồi các yêu cầu từ, và các thông tin liên lạc khác với, các cơ quan công quyền, cơ quan chính phủ, cơ quan tư pháp hoặc các cơ quan quản lý có thẩm quyền khác của EEA. Điều này bao gồm việc phát hiện, điều tra, ngăn chặn và ngừng hoạt động gian lận, có hại, trái phép hoặc bất hợp pháp (“phát hiện gian lận và lạm dụng”) và tuân thủ các luật về quyền riêng tư;
 • Để bảo vệ lợi ích quan trọng của bạn hoặc của những người khác: Chúng tôi xử lý một số dữ liệu cá nhân nhất định để bảo vệ lợi ích quan trọng nhằm mục đích phát hiện và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp ảnh hưởng đến lợi ích quan trọng và an toàn công cộng, bao gồm cả tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em; và
 • Khi cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi (hoặc của người khác), trừ khi những lợi ích đó bị lợi ích hoặc các quyền và tự do cơ bản của bạn lấn át, đòi hỏi phải bảo vệ dữ liệu cá nhân: Chúng tôi xử lý những dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên những lợi ích hợp pháp đó để (i) ký kết và thực hiện hợp đồng với chủ sở hữu tài khoản và/hoặc bên bán lại cung cấp cho bạn Sản phẩm (bao gồm thanh toán, tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng và quản trị và hỗ trợ liên quan); (ii) phát triển, thử nghiệm và cải tiến Sản phẩm của chúng tôi cũng như khắc phục sự cố của các sản phẩm và tính năng; (iii) đảm bảo xác thực, tính toàn vẹn, bảo mật và an toàn của tài khoản, hoạt động và Sản phẩm, bao gồm phát hiện và ngăn chặn hành vi xấu và hành vi vi phạm các điều khoản và chính sách của chúng tôi, ngăn chặn hoặc điều tra các trải nghiệm xấu hoặc không an toàn và giải quyết các mối đe dọa bảo mật; (iv) gửi truyền thông tiếp thị, quảng cáo và khuyến mại liên quan đến Sản phẩm; và (v) tuân thủ các luật, quy định, quy tắc thực hành, hướng dẫn hoặc quy tắc không thuộc EEA áp dụng cho chúng tôi và phản hồi các yêu cầu từ, và các thông tin liên lạc khác với, các cơ quan công quyền, cơ quan chính phủ, cơ quan tư pháp hoặc các cơ quan quản lý khác có thẩm quyền không thuộc EEA, cũng như đáp ứng các cam kết trách nhiệm xã hội và doanh nghiệp của chúng tôi, bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi và của khách hàng, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận.

Truyền Dữ liệu Quốc tế

Zoom hoạt động trên phạm vi toàn cầu, có nghĩa là dữ liệu cá nhân có thể được chuyển, lưu trữ (ví dụ: trong trung tâm dữ liệu) và xử lý bên ngoài quốc gia hoặc khu vực mà Zoom hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của Zoom có khách hàng hoặc cơ sở có trụ sở mà tại đó dữ liệu đó được thu thập ban đầu - bao gồm cả ở những quốc gia mà những người tham gia cuộc họp hoặc chủ sở hữu tài khoản tổ chức các cuộc họp hoặc hội thảo trên web mà bạn tham gia hoặc nhận tin nhắn mà bạn gửi.

Do đó, bằng việc sử dụng các sản phẩm của Zoom hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân cho bất kỳ mục đích nào đã nêu ở trên, bạn xác nhận rằng dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển đến hoặc lưu trữ ở Hoa Kỳ nơi chúng tôi được thành lập, cũng như ở các quốc gia khác ngoài EEA, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh. Các quốc gia như vậy có thể có quy định bảo vệ dữ liệu khác biệt và bảo vệ ít hơn quốc gia của bạn.

Chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo Tuyên bố về Quyền riêng tư này ở bất kỳ nơi nào nó được xử lý và thực hiện các bước phù hợp theo hợp đồng hoặc các bước khác để bảo vệ dữ liệu đó theo luật hiện hành. Trong trường hợp dữ liệu cá nhân của người dùng ở EEA, Thụy Sĩ hoặc Vương quốc Anh được chuyển đến một người nhận ở một quốc gia bên ngoài EEA, Thụy Sĩ hoặc Vương quốc Anh và chưa được công nhận là có mức độ bảo vệ dữ liệu thích hợp, chúng tôi đảm bảo rằng việc chuyển nhượng được điều chỉnh bởi các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Ủy ban Châu Âu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn biết thêm thông tin về khía cạnh đó.

Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California

Đạo luật về Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California

Theo Đạo luật Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California năm 2018 (CCPA), cư dân California có thể có quyền:

 • Truy cập các danh mục và các phần dữ liệu cá nhân cụ thể mà Zoom đã thu thập, danh mục các nguồn mà dữ liệu cá nhân được thu thập, (các) mục đích kinh doanh của việc thu thập dữ liệu cá nhân và danh mục của các bên thứ ba mà Zoom đã chia sẻ dữ liệu cá nhân;
 • Xóa dữ liệu cá nhân trong một số trường hợp nhất định; và
 • Chọn không tham gia "bán" dữ liệu cá nhân. Chúng tôi không bán dữ liệu cá nhân của bạn theo cách hiểu thông thường. Tuy nhiên, giống như nhiều công ty, chúng tôi sử dụng các dịch vụ quảng cáo, và chúng sử dụng thông tin được thu thập thông qua cookie và các công nghệ tương tự về hoạt động trực tuyến của bạn để điều chỉnh quảng cáo trực tuyến theo sở thích của bạn. Điều này được gọi là quảng cáo dựa trên sở thích. Định nghĩa theo luật định của Đạo luật Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California về thuật ngữ "bán" rất rộng và có thể bao gồm cả quảng cáo dựa trên sở thích. Bạn có thể lấy thêm thông tin và chọn không sử dụng cookie trên các trang web của chúng tôi cho mục đích quảng cáo dựa trên sở thích bằng cách nhấp vào đường link Không bán Thông tin Cá nhân của Tôi, trong chân trang của trang web và thiết lập các tùy chọn của bạn. Bạn cần cài đặt tùy chọn của mình trên từng thiết bị và từng trình duyệt web mà bạn muốn chọn không sử dụng cookie. Tính năng này sử dụng cookie để ghi nhớ các tùy chọn của bạn, vì vậy nếu bạn xóa tất cả cookie khỏi trình duyệt của mình, bạn sẽ cần đặt lại cài đặt của mình.

Zoom sẽ không phân biệt đối xử với bạn khi thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, điều này cũng phù hợp với các quyền của bạn theo CCPA.

Để thực hiện các quyền của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email tới privacy@zoom.us hoặc gọi +1-888-799-9666. Để chọn không sử dụng cookie trên các trang web của chúng tôi cho mục đích quảng cáo dựa trên sở thích, hãy làm theo các hướng dẫn ở trên.

Chúng tôi sẽ xác nhận về việc nhận được yêu cầu của bạn trong vòng 10 ngày làm việc và đưa ra phản hồi chi tiết và toàn diện trong vòng 45 ngày theo lịch, hoặc thông báo cho bạn về lý do và thời gian gia hạn (tối đa 90 ngày) bằng văn bản.

Theo CCPA, chỉ có bạn hoặc người được ủy quyền mới có thể đưa ra yêu cầu liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn. Lưu ý rằng để phản hồi các yêu cầu truy cập hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn theo CCPA, chúng tôi phải xác minh danh tính của bạn. Chúng tôi có thể làm như vậy bằng cách yêu cầu bạn đăng nhập vào tài khoản Zoom của bạn (nếu có), cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản của bạn (thông tin bạn cung cấp sẽ được so sánh với thông tin chúng tôi có, chẳng hạn như thông tin hồ sơ), khai báo danh tính của bạn và bạn phải chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ khai man nào, và/hoặc cung cấp thông tin bổ sung. Bạn có thể chỉ định một người được ủy quyền gửi yêu cầu của người tiêu dùng đã được xác minh của bạn bằng cách cấp phép bằng văn bản và xác minh danh tính của bạn, hoặc thông qua bằng chứng ủy quyền.

Luật Shine the Light của California

Bộ luật Dân sự California Mục 1798.83, còn được gọi là luật “Shine The Light”, cho phép cư dân California hàng năm yêu cầu thông tin về việc tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn (nếu có) cho bên thứ ba vì mục đích tiếp thị trực tiếp của bên thứ ba trong năm dương lịch trước đó. Chúng tôi không chia sẻ Thông tin Cá nhân với bên thứ ba cho các mục đích tiếp thị trực tiếp của bên thứ ba.

Những thay đổi đối với Tuyên bố về Quyền riêng tư này

Chúng tôi có thể cập nhật Tuyên bố về Quyền riêng tư này theo định kỳ để giải thích những thay đổi trong việc thu thập và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi và sẽ đăng Tuyên bố về Quyền riêng tư được cập nhật trên trang web của chúng tôi, với ngày “Cập nhật lần gần đây nhất” ở trên cùng. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với Tuyên bố về Quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và cho bạn cơ hội xem xét trước khi bạn chọn tiếp tục sử dụng Sản phẩm của chúng tôi.