TRUNG TÂM TIN CẬY
  BLOG VỀ BẢO MẬT VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ
  TÀI LIỆU BỔ SUNG

  Trung tâm pháp lý và tuân thủ

  Chào mừng bạn đến với Trung tâm pháp lý và tuân thủ của Zoom.

  Zoom tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành tại các khu vực pháp lý nơi Zoom hoạt động.

  Các thông tin được cung cấp tại đây là dành cho người dùng Zoom có thắc mắc về điều khoản, chính sách và tuân thủ của chúng tôi. Truy cập phần tài liệu pháp lý và tuân thủ để biết thêm thông tin.

  Chứng nhận, chứng thực và tiêu chuẩn

  Toàn cầu

  Báo cáo SOC 2 Loại II

  Đánh giá CSA-STAR (Cấp 2)

  Thành viên bạc của Hiệp hội các chuyên gia bảo mật quốc tế (IAPP)

  Ngành

  Chính phủ Hoa Kỳ

  Giáo dục